home / wie zijn wij? / anbi

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Care For Life is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan meerdere voorwaarden voldoen.

Care for Life Publicatie ANBI 2020

VOORDELEN
Het hebben van een ANBI status is voor een liefdadigheidsinstelling als Care For Life zeer waardevol:

  • Het maakt het aantrekkelijker om te doneren aan Care For Life, omdat donateurs van een ANBI hun giften af mogen trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Met andere woorden, zo komen alle donaties die Care For Life ontvangt, en alle schenkingen die Care For Life doet, volledig ten goede van de kinderen die wij steunen.

Lees hier meer over ANBI.

ANBI2