home / wat doen wij?

Wat doen wij?

Een betoverende glimlach

Een glimlach op het gezicht van een kind toveren, dat is de doelstelling van Care For Life. Wij vinden dat ieder kind moet genieten van een zorgeloze jeugd. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend: een ernstige ziekte of handicap brengt namelijk veel zorgen met zich mee.

De cijfers liegen er niet om: zo’n 400.000 kinderen in Nederland hebben een chronische ziekte, voor 80.000 kinderen heeft die chronische ziekte een grote invloed op hun dagelijkse activiteiten. Ze krijgen te maken met onderzoeken, operaties of het op tijd innemen van medicatie. Kinderen met een handicap ervaren veel dagelijkse activiteiten als een grote uitdaging.

Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend of terminaal ziek zijn en voor kinderen met een beperking. We doen dit door het kind en de familie een (financieel) steuntje in de rug te bieden. Zo kunnen we voor kinderen die dat vanwege hun ziekte of aandoening hard nodig hebben bijvoorbeeld extra medische ondersteuning of onderwijs realiseren.

Ingezonden wensen worden onderverdeeld in één van de drie wenscategorieën: educatieve of sportieve ondersteuning, medische ondersteuning of mooie wensen.