home / aanmeldingsprocedure

Aanmeldingsprocedure

Per aanmelding wordt bekeken op welke manier Care For Life iets kan betekenen voor het kind. Op deze pagina vind je het verloop van de aanmeldingsprocedure.

Aanmeldingsprocedure:

 • Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld.
 • Care For Life neemt contact met u op om de aanmelding te bespreken. Aanvullende gegevens worden opgevraagd:
  • offerte van het product of de dienst waar een bijdrage voor wordt gevraagd.
 • Als de gegevens compleet zijn wordt de aanmelding voorgelegd aan het bestuur van Care For Life. Zij bekijken per aanmelding op welke manier Care For Life iets kan betekenen voor het kind. Het bestuur komt op vaste momenten bij elkaar om de aanmeldingen te bespreken.  In 2020 vergadert het bestuur op onderstaande data:
  • 29 januari 2020
  • 16 maart 2020
  • 20 april 2020
 • Vanaf een week na de vergadering wordt er gecorrespondeerd over de uitkomst van de vergadering. Bij een toezegging van een schenking worden aanvullende gegevens opgevraagd:
  • kopie ID van het kind
  • medische verklaring waarin staat beschreven aan welke aandoening of ziekte het kind lijdt, ondertekend door een (behandelend) arts
  • factuur van het product of de dienst waar een bijdrage voor wordt gevraagd
  • foto van het kind
 • Na ontvangst wordt een overeenkomst opgesteld. Deze wordt in tweevoud naar de aanmelder verstuurd. Care For Life dient één exemplaar ondertekend retour te ontvangen.
 • Schenking wordt overgemaakt naar de leverancier van het product of de dienst. Let op! Care For Life maakt de schenking nooit over naar een particulier.
 • Care For Life schrijft een artikel over het kind op de website en social media kanalen zoals onze Facebook pagina.