home / aanmeldingsvoorwaarden

Aanmeldingsvoorwaarden

Per aanmelding wordt bekeken op welke manier Care For Life iets kan betekenen voor het kind. Op deze pagina vind je de voorwaarden waaraan een kind moet voldoen.

Aanmeldingsvoorwaarden:

  • Er is sprake van een chronische, terminale, levensbedreigende ziekte of een beperking;
  • Het kind is woonachtig in Nederland;
  • Het kind is tussen de 0 en 16 jaar oud*;
  • Het kind is nog niet eerder geholpen door Care For Life.

*Vanwege de grote vraag naar een bijdrage voor een rolstoelbus is de leeftijdsgrens voor het aanvragen hiervan verhoogd naar 4 jaar.