Kinderen weer kind laten zijn

Joep heeft leukemie en ligt al een jaar in het ziekenhuis. Na een jaar gevochten te hebben tegen de ziekte stelt iemand hem de vraag wat hij het ergste vond aan het afgelopen jaar. Hierop antwoordde Joep: “Dat ik ben blijven zitten. Al mijn vriendjes gaan over en omdat ik beter moest worden, moet ik mijn jaar over doen.” Er was geen budget voor Joep om tijdens zijn ziektebed les te krijgen, waardoor hij nu noodgedwongen het schooljaar over moet doen.

Kinderen horen een onbezorgd leven te leiden. Helaas worden kinderen met een ziekte of een aandoening met moeilijkheden opgezadeld , terwijl ze eigenlijk onbezorgd horen te spelen. Net als hun gezonde leeftijdsgenootjes.

Care For Life zet zich in voor kinderen die chronisch, levensbedreigend, terminaal ziek of gehandicapt zijn, door het kind en de familie een financieel steuntje in de rug  te geven. Zo kunnen we voor kinderen die dat vanwege hun ziekte hard nodig hebben bijvoorbeeld extra medische zorg of onderwijs realiseren. 


25-11-15
Vorige week hebben we een stoere elektrische fiets gedoneerd aan de vijftienjarige Soufyan. Hij heeft een hartaandoening waardoor hij k
Lees verder >
18-11-15
Fietsen kost Soufyan veel energie. Hij heeft een hartspieraandoening, waardoor hij kortademig is en een verminderd uithoudingsvermogen heeft
Lees verder >